Train&Zo heet u welkom!

Presentatievaardigheden

Tijdens deze training gaat Train&Zo uit van het plezier in het presenteren.

Voorlezen wat er op een PowerPoint-sheet staat geeft geen kick.

Overbrengen wat juist tussen de regels staat en je publiek enthousiast, betrokken en overtuigd krijgen wèl!

Tijdens de training is er vanzelfsprekend aandacht voor de structuur van een goede presentatie.

Daarnaast gaan we uitgebreid in op:

het omgaan met spanningen; het gebruik van verschillende audiovisuele middelen (powerpoint, prezi, flip-over, video/DVD, smartboard enz.); het verlevendigen van je presentatie, zodat deze ècht blijft hangen bij het publiek.