Train&Zo heet u welkom!

Persoonlijke Effectiviteit

Tijdens de training Persoonlijke Effectiviteit richt Train&Zo zich op het handelen van de mensen binnen een organisatie.

De deelnemers aan de training hoeven niet dezelfde functie te vervullen binnen een organisatie. Iedere deelnemer levert door haar/zijn specifieke achtergrond een waardevolle bijdrage aan het groepsproces.

Train&Zo gaat uit van een zakelijke context. Uiteraard zijn persoonlijkheidskenmerken leidend in de training, maar altijd in relatie tot het werk. De leerdoelen tijdens deze training worden bepaald samen met de opdrachtgever.

Typische onderwerpen die aan de orde kunnen komen tijdens een training zijn: feedback, teamrollen (Belbin), gesprekstechnieken, grenzen stellen.

Een training Persoonlijke Effectiviteit kan goed worden gecombineerd met een coachingstraject door Train&Zo.