Train&Zo heet u welkom!

Didactische Vaardigheden

Een training Didactische Vaardigheden bij Train&Zo biedt beginnende trainers of cursusleiders een goede basis om vol vertrouwen voor een groep te gaan staan.

Naast de opbouw van een training of cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

groepsdynamica (wat is een groep, wat speelt zich af binnen een groep?);

interventietechnieken;

je positie als trainer/cursusleider binnen en voor een groep;

de randvoorwaarden van een goede training of cursus;

soorten trainingen en cursussen.

Naast de training Didactische Vaardigheden biedt Train&Zo verdiepende workshops aan zoals ‘Stemgebruik’ en ‘Gebruik van metaforen’. Andere wensen zijn uiteraard bespreekbaar.

Beginnende trainers kunnen aansluitend gecoached worden tijdens hun verdere ontwikkeling in de trainersvak.