Train&Zo heet u welkom!

Docent

  • Komt er een veranderingsproces op gang binnen de organisatie? Zijn er nieuwe procedures en werkinstructies gemaakt?

Instructie geven is vaak een uitvloeisel van verandertrajecten. De expertise van zit hem in de combinatie van de benodigde instructie en de begeleiding tijdens het veranderingsproces.

Train&Zo
Een docent van Train&Zo kan methodische kennis en/of toelichting op lastige beslissingen, kundig en met flair overbrengen op uw doelgroep.

Train&Zo is in deze situatie ook de externe observator. Hierdoor kan tijdens de lessituatie een sfeer gecreëerd worden die veilig is voor de deelnemers. Dit stelt hen in staat vrijer hun mening te kunnen uiten, zonder het gevoel te worden afgerekend op kritische kanttekeningen.

Train&Zo werkt als externe partij samen met de opdrachtgever zonder ‘verborgen agenda’. Zichtbare samenwerking is van belang: een deel van de bijeenkomst(en) wordt gezamenlijk uitgevoerd door de opdrachtgever en de docent van Train&Zo.

Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: de opdrachtgever krijgt veel waardevolle informatie uit de organisatie èn de werknemer voelt zich daadwerkelijk serieus genomen.