Train&Zo heet u welkom!

Intervisiebegeleiding voor groepen

Wanneer de samenwerking stokt, miscommunicaties zich ophopen en een team erkent dat er een probleem is, dan biedt Train&Zo begeleiding bij het vinden van een oplossing die gedragen wordt door hele team.
 
Een ervaren coach van Train&Zo zet de problemen in het juiste perspectief, zodat er gewerkt kan worden aan een oplossing.

Ook als een team of afdeling graag ondersteuning wil bij het opzetten van intervisiebijeenkomsten, kan zij terecht bij Train&Zo. We spreken samen af in welke vorm en hoe lang het traject gaat duren: van een ééndaagse workshop tot langere procesbegeleidingstrajecten.