Train&Zo heet u welkom!

Coach

Train&Zo heeft al jarenlange coaching-ervaring. Zowel individueel als met groepen.
 Coaching op groepsniveau komt vooral aan de orde in teams: wanneer de samenwerking niet (meer) loopt zoals verwacht, de prestaties dalen door een tekort aan onderling vertrouwen of miscommunicatie.
Een coach van Train&Zo kan als externe procesbegeleider het team bijstaan in het terugvinden van de samenspraak en bijvoorbeeld het opzetten van intervisietrajecten.

Mensen die zijn vastgelopen in hun werk kan Train&Zo individueel begeleiden bij het vinden van de oplossingen voor hun problemen. In een aantal gesprekken maken we de coachingsvraag helder en kijken we samen hoe een oplossing bereikt kan worden.
Uw vraag staat centraal, dat is het uitgangspunt bij ieder coachingstraject.